Các khóa học combo

Combo N4+N3

18 tháng

Combo N4+N3 học phí: 1.650.000
L
Thời hạn: 18 tháng
Số video: 280
N3 Full+ N2 Ngữ pháp

24 tháng

N3 Full+ N2 Ngữ pháp - N3 Full+ N2 Ngữ pháp học phí: 2.100.000
L
Thời hạn: 24 tháng
Số video:
N4+N3 Full & N2 NP

32 tháng

N4+N3 Full & N2 NP - N4+N3 Full & N2 NP học phí: 2.500.000
L
Thời hạn: 32 tháng
Số video:
N4+N3+N2 Full

36 tháng

N4+N3+N2 Full học phí: 2.950.000
L
Thời hạn: 36 tháng
Số video:
DMCA.com Protection Status