Các khóa học

Khóa học N5 Free

tháng

Khóa học N5 Free - Khóa Học Tiếng Nhật N5 Miễn Phí học phí: 0
L
Thời hạn: tháng
Số video: 120
Khóa Học N4 Full

11 tháng

Khóa Học N4 Full học phí: 630.000 700.000
L
Thời hạn: 11 tháng
Số video: 130
Khóa học N3 Full

15 tháng

Khóa học N3 Full học phí: 1.280.000 1.350.000
L
Thời hạn: 15 tháng
Số video: 250
Khóa Học N2 Full

21 tháng

Khóa Học N2 Full học phí: 1.680.000 1.750.000
L
Thời hạn: 21 tháng
Số video: 250
Khóa Ôn Thi D6

18 tháng

Khóa Ôn Thi D6 học phí: 0
L
Thời hạn: 18 tháng
Số video:
Khóa Ôn Thi D6 - 2

8 tháng

Khóa Ôn Thi D6 - 2 học phí: 0
L
Thời hạn: 8 tháng
Số video: 130
Khóa Ôn Thi D6 - 1

tháng

Khóa Ôn Thi D6 - 1 học phí: 0
L
Thời hạn: tháng
Số video: 120
Combo N4+N3

23 tháng

Combo N4+N3 học phí: 1.550.000 1.650.000
L
Thời hạn: 23 tháng
Số video: 280
N3+N2

33 tháng

N3+N2 học phí: 2.400.000 2.500.000
L
Thời hạn: 33 tháng
Số video:
N4+N3 Full & N2 NP

32 tháng

N4+N3 Full & N2 NP - N4+N3 Full & N2 NP học phí: 2.950.000
L
Thời hạn: 32 tháng
Số video:
N4+N3+N2

41 tháng

N4+N3+N2 học phí: 2.850.000 2.950.000
L
Thời hạn: 41 tháng
Số video:
DMCA.com Protection Status