Các khóa học

Khóa học N5 Free

tháng

Khóa học N5 Free - Khóa Học Tiếng Nhật N5 Miễn Phí học phí: 0
L
Thời hạn: tháng
Số video: 120
Khóa Học N4 Full

8 tháng

Khóa Học N4 Full học phí: 700.000
L
Thời hạn: 8 tháng
Số video: 130
Khóa học N3 Full

12 tháng

Khóa học N3 Full học phí: 1.350.000
L
Thời hạn: 12 tháng
Số video: 250
Khóa Học N2 Full

18 tháng

Khóa Học N2 Full học phí: 1.750.000
L
Thời hạn: 18 tháng
Số video: 250
Khóa N2 Ngữ pháp

12 tháng

Khóa N2 Ngữ pháp học phí: 1.300.000
L
Thời hạn: 12 tháng
Số video: 50
Combo N4+N3

18 tháng

Combo N4+N3 học phí: 1.650.000
L
Thời hạn: 18 tháng
Số video: 280
N3 Full+ N2 Ngữ pháp

24 tháng

N3 Full+ N2 Ngữ pháp - N3 Full+ N2 Ngữ pháp học phí: 2.100.000
L
Thời hạn: 24 tháng
Số video:
N4+N3 Full & N2 NP

32 tháng

N4+N3 Full & N2 NP - N4+N3 Full & N2 NP học phí: 2.500.000
L
Thời hạn: 32 tháng
Số video:
N4+N3+N2 Full

36 tháng

N4+N3+N2 Full học phí: 2.950.000
L
Thời hạn: 36 tháng
Số video:
DMCA.com Protection Status