Các khóa học đơn

Khóa học N5 Free

tháng

Khóa học N5 Free - Khóa Học Tiếng Nhật N5 Miễn Phí học phí: 0
L
Thời gian học: tháng
Số video: 120
Khóa Học N4 Full

8 tháng

Khóa Học N4 Full học phí: 700.000
L
Thời gian học: 8 tháng
Số video: 130
Khóa học N3 Full

12 tháng

Khóa học N3 Full học phí: 1.350.000
L
Thời gian học: 12 tháng
Số video: 250
Khóa Học N2 Full

18 tháng

Khóa Học N2 Full học phí: 1.750.000
L
Thời gian học: 18 tháng
Số video: 250
Khóa N2 Ngữ pháp

12 tháng

Khóa N2 Ngữ pháp học phí: 1.300.000
L
Thời gian học: 12 tháng
Số video: 50
DMCA.com Protection Status