Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học

Khóa học Khóa học N5 Free

Khóa học tiếng Nhật N5 miễn phí toàn bộ: gồm đầy đủ các bài giảng chi tiết, dễ hiểu về ngữ pháp, từ vựng, hội thoại, nghe, đọc theo giáo trình Minna no nihongo và Kanji theo Look and learn.

Khóa học khác
Khóa Ôn Thi D6 - 1

tháng

Khóa Ôn Thi D6 - 1 - học phí: 0
L
Thời gian học: tháng
Số video: 120
Khóa Ôn Thi D6

18 tháng

Khóa Ôn Thi D6 - học phí: 0
L
Thời gian học: 18 tháng
Số video:
Khóa Học N2 Full

18 tháng

Khóa Học N2 Full - học phí: 1.750.000
L
Thời gian học: 18 tháng
Số video: 250
Khóa Học N4 Full

8 tháng

Khóa Học N4 Full - học phí: 700.000
L
Thời gian học: 8 tháng
Số video: 130
Khóa học N3 Full

12 tháng

Khóa học N3 Full - học phí: 1.350.000
L
Thời gian học: 12 tháng
Số video: 250
Tất cả các khóa học
DMCA.com Protection Status