Tiến trình học
Khóa Học N4 Full
8 tháng
Chữ Hán Bài 11 (phần 2)

19805 lượt xem

Các bạn tải file "Kanji look and learn tổng hợp 32 bài" tại đây: https://drive.google.com/open?id=1YEPxTvPoEJSU8pL8hMkgqcaKVhIKs96b
Các bạn tải file "Mẹo chuyển âm Kanji" tại đây: https://drive.google.com/open?id=12XKS_M1R-peFMsMkhvbkG4Y81YoLDjHa
Các bạn tải file "Diễn ca bộ thủ" tại đây: https://drive.google.com/open?id=1Ac2eNaBEhWIiYY1Ofm2RFdL_d4P-_HxTDMCA.com Protection Status