Tiến trình học
Khóa Học N4 Full
8 tháng
Ngữ pháp Bài 29

24366 lượt xem

Các bạn tải file Bài tập cuối video Ngữ pháp Bài 29 tại đây: https://drive.google.com/open?id=11XVA4RVR6RP6-Tkl3cojTKXBYHZtOEir
Các bạn tải file "Tha động từ, tự động từ" tại đây: https://drive.google.com/open?id=1QInzpK9T_TrWi7O7ujdaGh8XIi5_e187DMCA.com Protection Status