Tiến trình học
Khóa Học N4 Full
8 tháng
Ngữ pháp Bài 49

10519 lượt xem

Các bạn tải file Bài tập cuối video Ngữ pháp Bài 49 tại đây: https://drive.google.com/open?id=1kjuyhO_i3QOi6GPsRwyEU3cq_i3eW3yx
Các bạn tải file "Tổng hợp tài liệu về kính ngữ" tại đây: https://drive.google.com/open?id=1AhTHI3Srf4nS4zwVn50BotpXTY3lDciVDMCA.com Protection Status