Tiến trình học
Khóa Học N4 Full
11 tháng
Chữ Hán Bài 11 (phần 2)

16883 lượt xem

Các bạn tải file "Kanji look and learn tổng hợp 32 bài" tại đây: https://drive.google.com/open?id=1YEPxTvPoEJSU8pL8hMkgqcaKVhIKs96b
Các bạn tải file "Mẹo chuyển âm Kanji" tại đây: https://drive.google.com/open?id=12XKS_M1R-peFMsMkhvbkG4Y81YoLDjHa
Các bạn tải file "Diễn ca bộ thủ" tại đây: https://drive.google.com/open?id=1Ac2eNaBEhWIiYY1Ofm2RFdL_d4P-_HxTDMCA.com Protection Status